Szőcs Miklós Tui

Munkácsy-díjas szobrászművész | 1953, Budapest

Ophelisk – Út a magasba

Lényegében gesztusról van itt szó, a megfordulás radikális gesztusáról; a „peccatum originale” ellenében az eredendő erény sugarának felfelé irányuló, fényteli útjáról – hosszú vándorlás után vissza a Feladóhoz. Amellett a magasabb létállapotokhoz, a Belső Ember várához vezető megvalósítási lehetőségek sajátos ábrázolási kísérletének is tekinthető. A formaalkotást szolgáló mindkét szellemtörténeti alappillér szoláris impulzussal telített; a gnosztikusok fénykígyójának (ophis) jelentéstartalmai jótékonyan fermentálják az egyiptomi obeliszk ősi jelképrendszerét – nyelvi értelemben is. Emlékeztetőnek, sőt felhívásnak szánom; a mindennapi élet hányattatásai közben is meg kell hallanunk néha magasabb sorslehetőségeink gyenge hívószavát.

Ophelisk - Út a magasba

2012 - 2013
fa
300 × 45 × 45 cm

Ophelisk - Út a magasba