Gombos Andrea

szobrászművész | 1983, Szombathely

2010-ben végzett az MKE-n szobrász és tanár szakon, Körösényi Tamás tanítványaként. Az egyetem alatt Ludwig- és Erasmus-ösztöndíjjal sokat utazott Európa-szerte, tanulmányai egy részét a stuttgarti Képzőművészeti Akadémián Rainer Ganahl osztályán folytatta. 2013 óta tagja az FKSE-nek, ugyanebben az évben rezidenciaprogrammal három hónapot töltött Prágában, a Meetfactory-ban. 2015-től Derkovits-ösztöndíjban részesült. Munkamódszerére jellemző, hogy egyszerre több projektjén dolgozik, melyek egymásra hatva kapják meg végleges formájukat. Jelenlegi munkáiban központi szerepet tölt be az individuum létéről, szerepéről és lehetőségeiről, a mindennapi lét irányítottságáról és eleve elrendeléséről való gondolkodás.

Sebi, ne gyere ide, mert itt az én világom van

2019
vegyes technika
143 × 52 × 52 cm
fotó: Egressy Orsi

Sebi, ne gyere ide, mert itt az én világom van