Boros Miklós János

szobrászművész | 1980, Kisvárda

Címszavakban összefoglalva: a térrel, a térbeli jelenségek összefüggéseivel, szobrászi újraértelmezésével, ezen belül valóság és látszat, pillanatnyiság és állandóság, fizikai és metafizikai tér, tér és idő, külső és belső tér, a személyes kép- és térélmény kapcsolataival foglalkozom. Olyan utakat keresek a szobrászatban, ahol a különböző kifejezőeszközök szabadon alkalmazottak, és a belső lényegi töltés az, ami egymásba kapcsolhatja a megszülető munkákat és az azt befogadót. Elsődleges szándékom olyan szobrok készítése, amelyek a mű és a néző viszonyát a lehető legközvetlenebbé teszik; amelyek a személyes, intuitív megélés, a kontempláció lehetőségével teremtik meg – többek közt – azt, hogy a szobor a tér csendje lehessen.

Hold

2020
acél, víz, fény
180 × 300 × 400 cm

Hold