Nagy Árpád Pika

festőművész | 1950, Erdőszentgyörgy

Már régen történelemnek számít a művészet hőskora. A múlt század eleji klasszikus avantgárdra, aztán a század közepi neoavantgárd művészeti robbanására, amikor közel 50 féle irányzat jött létre a fluxustól a médiaművészetekig, és a századvég posztmodern törekvéseire is történelemként tekinthetünk vissza. Úgy tűnik, a művészeti izmusok időszaka lejárt. A magam részéről egyfajta figuratív művészetben gondolkodom, ami elég expresszív és elég sajátos ahhoz, hogy fel lehessen ismerni minden más közül. Nyitott vagyok minden műfajra, ezért készítek az olajfestmények mellett háromdimenziós tárgyakat, sokszorosított grafikákat, installációkat is.

Meglepetés csendélet

2018
olaj, vászon
70 × 100 cm

Meglepetés csendélet